Dokumenty wg tagu: studia

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
36 2017 Uchwała Uchwała nr 341/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku ekonomia 2017-12-11
27 2017 Decyzja Decyzja nr 20/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie terminu złożenia prac dyplomowych 2017-09-29
23 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie pow... 2017-09-13
17 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wydziałow... 2017-07-10
21 2017 Uchwała Uchwała Nr 187/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zajęć na studiach doktoranckich 2017-06-19
14 2017 Uchwała Uchwała nr 184/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia 2017-06-05
13 2017 Uchwała Procedura wyrównywania różnic programowych na studiach drugiego stopnia 2017-05-15
8 2016 Decyzja Decyzja nr 8/2016 Dziekana WNHiS z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia terminów składania prac dyplomowych na WNHiS w roku akademickim 2015/2016 2016-04-25
28 2016 Zarządzenie Zarządzenie nr 3/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się na Wydzia... 2016-04-15