Dokumenty wg tagu: doktoranckie

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2017 Decyzja Decyzja nr 23/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich 2017-10-20
23 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie pow... 2017-09-13
20 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wydział... 2017-09-05
17 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wydziałow... 2017-07-10
21 2017 Uchwała Uchwała Nr 187/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zajęć na studiach doktoranckich 2017-06-19
2 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów 2017-04-10
30 2016 Decyzja Decyzja nr 24/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich 2016-10-20
7 2016 Zarządzenie Zarządzenie Nr 2/2016 Dziekana WNHiS z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej dla Doktorantów 2016-04-15