Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
12 2018 Zarządzenie Zarządzenie nr 5/2018 Dziekana WNHiS UKSW z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie uzyskania indywidualnego numeru międzynarodowego systemu identyfikacji autorów prac naukowych ORCID przez pra... 2018-12-10
11 2018 Decyzja Decyzja Prodziekana WNHIS z dnia 30 października 2018 r. w sprawie godzin dziekańskich w dniu 31 października 2018 r. 2018-10-30
8 2018 Decyzja Decyzja nr 36/2018 z dnia 29 maja 2018 r. zmieniająca Decyzję nr 8/2018 Dziekana WNHiS z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację Misji i Strategii Wydziału Nauk His... 2018-05-29
10 2018 Uchwała Uchwała nr 156/2018 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia programów studiów 2018-05-14
9 2018 Uchwała Uchwała nr 157/2018 Rady Wydziału Nauk Histporycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2018 r. zmieniająca Uchwałę nr 154/2017 z dnia 1... 2018-05-14
6 2018 Ogłoszenie Protokół Komisji Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ws. podziału środków przyznanych przez MNiSW dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich jednostki naukowej w roku... 2018-04-24
5 2018 Ogłoszenie Protokół Komisji Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ws. podziału środków przyznanych przez MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2018 2018-04-24
4 2018 Ogłoszenie Obwieszczenie nr 1/2018 Komisji Wyborczej WNHiS 2018-04-10
7 2018 Decyzja Decyzja nr 8/2018 Dziekana WNHiS z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie podziału środków na realizację Misji i Strategii Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2018-03-22
3 2018 Decyzja Decyzja nr 5/2018 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 marca 2018r. zmieniająca Decyzję nr 4/2018 z dnia 22 ... 2018-03-05