Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
37 2017 Decyzja Decyzja nr 32/2017 Dziekana Wydziału Nauk Histoprycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2017 r. 2017-12-20
36 2017 Uchwała Uchwała nr 341/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów dla kierunku ekonomia 2017-12-11
35 2017 Decyzja Decyzja nr 30/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych zmieniająca decyzję nr 4/2017 w sprawie podziału środków na realizację Misji i Strategii WNHiS z dnia 9 marca 2017 r. 2017-11-28
33 2017 Decyzja Decyzja nr 27/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w dniu 23 listopada 2017 r. 2017-11-16
34 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury odwoływania zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk... 2017-11-14
32 2017 Decyzja Decyzja nr 25/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2017 r. 2017-10-30
26 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 23 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 7/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycz... 2017-10-23
31 2017 Decyzja Decyzja nr 24/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej 2017-10-20
30 2017 Decyzja Decyzja nr 23/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich 2017-10-20
29 2017 Decyzja Decyzja nr 22/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów 2017-10-20