Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2017 Decyzja Decyzja nr 27/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w dniu 23 listopada 2017 r. 2017-11-16
34 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 9/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury odwoływania zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk... 2017-11-14
32 2017 Decyzja Decyzja nr 25/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zajęć dydaktycznych w dniu 2 listopada 2017 r. 2017-10-30
26 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 8/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 23 października 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 7/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycz... 2017-10-23
31 2017 Decyzja Decyzja nr 24/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej 2017-10-20
30 2017 Decyzja Decyzja nr 23/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich 2017-10-20
29 2017 Decyzja Decyzja nr 22/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2017 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla doktorantów 2017-10-20
25 2017 Zarządzenie Zarządzenie nr 7/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie z dnia 16 października 2017 r. w sprawie metody obliczania liczby ponadwymiarowych godzin dydakty... 2017-10-16
28 2017 Decyzja Decyzja nr 21/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 4 października 2017 r. zmieniająca decyzję nr 4/2017 w sprawie podziału środków na realizację Misji i Strategi... 2017-10-04
27 2017 Decyzja Decyzja nr 20/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 29 września 2017 r. w sprawie terminu złożenia prac dyplomowych 2017-09-29