Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
23 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 6/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. (z późn. zm.) w sprawie pow... 2017-09-13
20 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wydział... 2017-09-05
17 2017 Zarządzenie Zarządzenie Nr 4/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 10 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 2/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Wydziałow... 2017-07-10
22 2017 Uchwała Uchwała Nr 204/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad podziału arkuszy wydawniczych przez Wydziałową Komisję Wydawniczą 2017-06-19
21 2017 Uchwała Uchwała Nr 187/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia sposobu organizacji zajęć na studiach doktoranckich 2017-06-19
19 2017 Uchwała Uchwała Nr 206/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniająca Uchwałę Nr 92/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. bada... 2017-06-19
15 2017 Decyzja Decyzja nr 14/2017 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych zmieniająca decyzję nr 4/2017 w sprawie podziału środków na realizację Misji i Strategii WNHiS z dnia 9 marca 2017 r. 2017-06-06
14 2017 Uchwała Uchwała nr 184/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 5 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów drugiego stopnia 2017-06-05
12 2017 Ogłoszenie Protokół Komisji Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ws. podziału środków na badania młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich w roku 2017 2017-05-29
16 2017 Uchwała Uchwała nr 152/2017 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie opinii dotyczącej wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Geoinformatyka i geostatys... 2017-05-15