Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
30 2016 Decyzja Decyzja nr 24/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 20 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów Studiów Doktoranckich 2016-10-20
29 2016 Decyzja Decyzja Nr 23/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej 2016-10-11
27 2016 Zarządzenie Zarządzenie nr 4/2016 Dziekana Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych z dnia 1 września 2016 r. w sprawie określenia zakresu działania prodziekanów 2016-09-01
22 2016 Uchwała Uchwała Nr 193/2016 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady... 2016-06-27
25 2016 Uchwała Uchwała Nr 22/2016 w sprawie stwierdzenia wyboru członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2016-06-15
24 2016 Uchwała Uchwała Nr 24/2016 w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru członków Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych 2016-06-15
16 2016 Uchwała Uchwała Nr 10/2016 z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru dziekana WNHiS na kadencję 2016-2020 2016-05-13
26 2016 Uchwała Uchwała Nr 124/2016 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Instytutu ... 2016-05-09
20 2016 Uchwała Uchwała Nr 123/2016 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Instytut... 2016-05-09
19 2016 Uchwała Uchwała Nr 122/2016 Rady Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Instytut... 2016-05-09