Monitor WNHiS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2019 Ogłoszenie Obwieszczenie Rady Wydziału Społeczno-Ekonomicznego w sprawie wyboru Wydziałowej Komisji Wyborczej 2019-10-23
9 2019 Uchwała Uchwały Nr 32/2019 oraz Nr 34/2019Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UKSW z dnia 17 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyborów członków rad dyscyplin naukowych nauki o polityce i ... 2019-10-17
8 2019 Decyzja Decyzja nr 1/2019 Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji ... 2019-10-15
7 2019 Ogłoszenie Komunikaty Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dn. 10 października 2019 r. WNH 2019-10-10
6 2019 Ogłoszenie Komunikaty Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dn. 10 października 2019 r. WSE 2019-10-10
5 2019 Uchwała Uchwała Nr 23/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UKSW w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu stwierdzania spełnienia przez kandydatów do Rady Wydziału Na... 2019-10-01
4 2019 Uchwała Uchwała Nr 22/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UKSW w Warszawie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu stwierdzania spełnienia przez kandydatów do Rady Wydziału Spo... 2019-10-01
3 2019 Uchwała Uchwała Nr 21/2019 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej UKSW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów do rad dyscyplin naukowych w instytutach Wydziału Społeczno-Ekono... 2019-10-01
2 2019 Ogłoszenie Protokół Komisji ds. badań Naukowych Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych ws. podziału środków na badnia naukowe jednostki naukowej w roku 2019 2019-02-22