Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
10 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 10/2019 w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego o przedłużenie zatrudnienia dla dr Julii Krauze na stanowisku asystenta 2019-01-14
9 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 9/2019 w sprawie powołania drugiego promotora w przewodzie mgr E. Sadoch 2019-01-14
8 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 8/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr E. Sadoch 2019-01-14
7 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 7/2018 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Elżbiety Sadoch 2019-01-14
6 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 6/2019 w sprawie powołania drugiego promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14
5 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 5/2019 w sprawie powołania promotora rozprawy doktorskiej w przewodzie mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14
4 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 4/2019 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Emilii Przyborowskiej 2019-01-14
3 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 3/2019 w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego w konkursie na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2019-01-14
2 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 2/2019 w sprawie wyznaczenia sekretarza komisji, członka komisji i recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Jażdżewskiej 2019-01-14
1 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 1/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przewodu habilitacyjnego dr Katarzyny Jażdżewskiej 2019-01-14