Dokumenty wg tagu: proces dydaktyczny

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
46 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 11/20 dot. zasad przeprowadzenia i dokumentacji zajęć na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/21. 2020-09-15
8 2020 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 3/20 w sprawie regulaminu zdalnych egzaminów komisyjnych przeprowadzanych na WMP.SNŚ 2020-05-21
76 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 72/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu studiów Informatyki II stopnia 2018-06-19
74 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 69/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu niestacjonarnych studiów Matematyki I stopnia 2018-06-19
73 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 68/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu studiów Matematyki I stopnia 2018-06-19
72 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 67/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu studiów Informatyki I stopnia 2018-06-19
71 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 66/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu studiów Fizyki I stopnia 2018-06-19
70 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 65/18 Rady WMP.SNŚ w sprawie w sprawie zatwierdzenie programu studiów Chemii I stopnia 2018-06-19
13 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 12/18 w sprawie korekty programu studiów podyplomowych 2018-03-13
4 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 04/18 WMP.SNŚ w sprawie określenia programu studiów podyplomowych "Statystyka medyczna" 2018-01-30