Monitor WMP

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
20 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2024 Rady Dyscypliny Nauk Fizycznych Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 08.02. 2024 r. w sprawie zmian w składzie Komisji Dyscypliny Naukowej 2024-02-08
17 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 4/24 Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 6 lutego 2024 r. dot. powołania Komisji kwalifikacyjnej 2024-02-06
19 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2024 Rady Dyscypliny Matematyka Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2.02.2024 w sprawie zmia... 2024-02-02
16 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 3/24 Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 1 lutego 2024 r. dot. powołania Komisji kwalifikacyjnej 2024-02-01
15 2024 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 2/2024 Dziekana Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 31 stycznia 2024 r. dot. powołania składu zespołu przygotowującego raport samooceny na kieru... 2024-01-31
18 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2024 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 30.01.2024 r. w sprawie wyboru członków do Wydziałowej Komisji Wyborczej 2024-01-30
14 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 4/2024 Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych Instytut Nauk Chemicznych Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie... 2024-01-22
13 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 3/2024 Rady Dyscypliny Nauk Chemicznych Instytut Nauk Chemicznych Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie... 2024-01-22
9 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2024 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie otwarcia konkursów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła... 2024-01-19
6 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2024 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 18 stycznia 2024 roku w sprawie zakończenia postępowania awansowego dra Huberta Grzebuły na Wydzia... 2024-01-18