Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
11 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 8/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany programu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska s... 2022-04-01
10 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 7/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany programu studiów na kierunku Inżynieria Środowiska s... 2022-04-01
9 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 6/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany programu studiów na kierunku Biologia studia II stopnia 2022-04-01
8 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 5/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany programu studiów na kierunku Biologia studia I stopnia 2022-04-01
7 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 1/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji i rozliczania praktyk studenckich na Wydziale Biologi... 2022-03-21
6 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 4/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku biologi... 2022-03-04
28 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 2 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w programie studiów dla I i II stopnia kierunku biologia 2022-02-02
3 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 1/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów II stopnia kierunku biologi... 2022-01-28