Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 17/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat oferty programu Erasmus dla kierunku biologia 2022-07-01
29 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zasad archiwizacji prac zaliczeniowych, egzaminacyjnych, prac projektowych oraz in... 2022-06-23
21 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 16/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na wszcz... 2022-05-20
20 2022 Uchwała Rady Instytutu Uchwała Rady Dyscypliny Nauk Biologicznych 4/2022 z 20 maja 2022 roku w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wszczęcie procedury konkursowej na zatrudnienie na stanowisku adiunkta badawczo... 2022-05-20
18 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na wszcz... 2022-05-20
17 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 13/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku biologia 2022-05-20
16 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 12/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wars... 2022-05-20
27 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej WBNS 2022-05-11
13 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 10/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku biologia 2022-05-06
12 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 9/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zmian w tematach prac dyplomowych dla studiów II stopnia ki... 2022-04-01