Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
34 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 6/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu do obsługi posiedzeń Rady Wydziału 2022-08-01
32 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 5/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2022-07-14
31 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 4/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 14 lipca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej WBNS 2022-07-14
39 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 5/ 2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad dotyczących przeciwdziałaniu powstawania na Wydziale konfliktów, niedopus... 2022-07-01
38 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad weryfikacji poprawności przygotowania karty opisu przedmiotu 2022-07-01
30 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 3/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zmian dokonanych w Uchwale Nr 9/2020 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW ... 2022-07-01
26 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 21/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na wszcz... 2022-07-01
25 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 20/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zasad uzupełniania efektów uczenia się dla kandydatów na studia II stopnia po kierunku ... 2022-07-01
24 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 19/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zasad kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia kierunku b... 2022-07-01
23 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 18/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o tematach prac dyplomowych dla studiów I i II stopnia kierunku biologia 2022-07-01