Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 28/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania zmiany Regulaminu Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2022-09-30
50 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 27/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zaopiniowania tematu pracy dyplomowej dla studiów I stopnia kierunek biologia 2022-09-30
49 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 26/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad uzupełniania efektów uczenia się na kierunku Inżynieria środowiska 2022-09-30
48 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 25/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie Misji i Strategii Wydziału na lata 2022-2025 2022-09-30
47 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 7/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad organizacji i finansowania wyjść i wyjazdów ze studentami w ramach zaj... 2022-09-30
46 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 6/ 2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia nowego składu Wydziałowej Rady Biznesu na okres kadencji 2022-2024 2022-09-30
41 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 9/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 22 września 2022 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego Biopotencjał 2022 2022-09-22
42 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 22/2022 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 21 września 2022 r.w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na ws... 2022-09-21
37 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 8/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie studiów I stopnia kierunek biologia i inżynieria środowiska 2022-08-22
35 2022 Decyzja Dziekana Decyzja nr 7/2022 Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu przygotowującego raport samooceny dla PKA 2022-08-22