Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 35/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej zatrudnienia dr inż. Bartłomieja Macherzyńskiego w Kate... 2019-06-14
39 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 34/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunku Biologia 2019-06-14
38 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 33/2018 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2018 r. w sprawie wyrażenie opinii dotyczącej wystąpienia z wnioskiem do JM Rektora UKSW o zgodę na wszcz... 2019-06-14
37 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 32/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej na kierunku Biologia 2019-05-07
36 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 31/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat uchwały rekrutacyjnej na rok 2020/2021 2019-05-07
35 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 30/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia recenzenta dorobku naukowego dr hab. Justyny Nowakowskiej prof. UKSW 2019-05-06
34 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 29/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2019-05-07
33 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 28/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia asystenta w katedrze Biologii WBNS 2019-05-06
32 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 27/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w katedrze Biologii WBNS 2019-05-07
31 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 26/2019 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zatrudnienia adiunkta w Zakładzie Biotechnologii Środowisk... 2019-05-07