Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
40 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 129/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 października 2016 r. w sprawie wskazania przedstawiciela WBNS w radzie naukowej Wydawnictwa Naukowego UKSW 2016-10-14
39 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 128/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie dr hab. Grażyny Gromadzkiej, prof. UKSW 2016-09-26
38 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 127/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku... 2016-09-26
37 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 126/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia konkursu na zatrudnienie na stanowisku... 2016-09-26
36 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 125/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na ... 2016-09-26
35 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 124/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na... 2016-09-26
34 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 123/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii na temat zatrudnień na podstawie umów cywilno-prawnych 2016-09-26
33 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 122/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planowanego nawiązania współpracy przez WBNS z fundacj... 2016-09-26
32 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 121/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie zmiany składu komisji rady wydziału ds. badań naukowych oraz współpracy krajowej i... 2016-09-26
31 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 120/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie utworzenia i ustalenia składu Wydziałowej Komisji ds. oceny pracowników naukowo-dy... 2016-09-26