Monitor WBNS

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
50 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 139/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wystąpienia do JM Rektora UKSW z wnioskiem o zgodę na... 2016-11-18
49 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 138/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej poszerzenia współpracy WBNS z Muzeum Archeologicznym ... 2016-11-18
48 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 137/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nawiązania współpracy z Miejskim Ogrodem Zoologicznym... 2016-11-18
47 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 136/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej nawiązania współpracy z Centrum Onkologii - Instytute... 2016-11-18
46 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 135/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia skład komisji rady wydziału ds. jakości ... 2016-11-18
45 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 134/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uzupełnienia składu Wydziałowej Rady Biznesu na kaden... 2016-11-18
44 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 133/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 października 2016 r. w sprawie określenia zakresu efektów ... 2016-10-14
43 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 132/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmiany promotora pracy dyplomowej 2016-10-14
42 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 131/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian efektów kształcenia dla planowanych studiów II stopnia na kierunku Inżyn... 2016-10-14
41 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 130/2016 Rady Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku UKSW z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia poprawek w programie kształcenia na studiach II stopnia na kieru... 2016-10-14