Szczegóły dokumentu

Uchwała Nr 4/2024 Wydziałowej Komisji Wyborczej z dnia 1 marca 2024 r. w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru spośród nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego jednego elektora Uniwersytetu z Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku i spełnienie przez niego wymagań o których mowa w § 12 ust. 5 i 6 Załącznika Nr 2 do Statutu UKSW Ordynacja Wyborcza Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 9
rodzaj Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej
data publikacji 2024-03-01
rok 2024
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki