Dokumenty wg tagu: kierownik centrum

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
95 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Etyki Stosowanej i Bioetyki ,,Dignitas... 2020-02-18
94 2020 Decyzja Rektora Decyzja 45/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań nad Rozwojem i Osobowością ,,Persona... 2020-02-18
93 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 44/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychosomatyki i Psychologii Zdrowia w ... 2020-02-18
92 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Ekologii i Ekofilozofii na Wydziale F... 2020-02-18
91 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychologii Antropologicznej w Instytu... 2020-02-18
90 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań Psychoanalitycznych w Instytucie... 2020-02-18
89 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 40/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Psychologii Międzykulturowej w Insty... 2020-02-18