Dokumenty wg tagu: dziekan

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
493 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 246/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersyt... 2020-09-02
492 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 245/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Na... 2020-09-02
571 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 193/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersyt... 2019-12-19
330 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 56/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała St... 2019-10-01
329 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersyte... 2019-10-01
324 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 59/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu K... 2019-09-27
323 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 58/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyn... 2019-09-27
322 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 57/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardyna... 2019-09-27
321 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 55/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu... 2019-09-27
320 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 54/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna... 2019-09-27