Dokumenty wg tagu: dziekan

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
503 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 256/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu... 2020-09-02
502 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 255/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała St... 2020-09-02
501 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 254/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardyn... 2020-09-02
500 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 253/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardyna... 2020-09-02
499 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 252/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kar... 2020-09-02
498 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 251/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardyn... 2020-09-02
497 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 250/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardy... 2020-09-02
496 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 249/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Społeczno-Ekonomicznego Uniwersytetu K... 2020-09-02
495 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 248/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardyn... 2020-09-02
494 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 247/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2020 r. w sprawie powołania Dziekana Wydziału Medycznego. Collegium Medicum Uniwersyt... 2020-09-02