Szczegóły dokumentu

DECYZJA nr 2/2021 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie