Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 7/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
15 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 6/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
14 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
13 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
12 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
11 2019 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe dla Wydz... 2019-01-25
10 2019 Decyzja Prorektora Decyzja nr 3/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1/2016 Pror... 2019-01-24
5 2019 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4 /2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia kursów dokształcających na Wydziale Prawa Kanonicznego 2019-01-21
6 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2019 Prorektora ds. studenckich i kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2019 r. zmieniająca Decyzję Nr 19/2017 Prorektora ds... 2019-01-21
8 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rekrutacji studentów UKSW... 2019-01-21