Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 71/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie uchylenia Decyzji Nr 207/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie powołania Kierownika Zakładu Aksjologii i Estetyki Literackiej w Katedrze Badań nad Polskim Romantyzmem i Twórczością Cypriana Norwida w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 205
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2021-05-11
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie uchylenie decyzji wydział nauk humanistycznych kierownik zakładu instytut literaturoznawstwa
załączniki