Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 212/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Centrum Badań nad Dydaktyką Języka i Literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 406
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2020-06-12
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział nauk humanistycznych kierownik centrum
załączniki