Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 206/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Metodologii Badań Literackich w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 400
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2020-06-12
rok 2020
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi wydział nauk humanistycznych kierownik zakładu
załączniki