Szczegóły dokumentu

Decyzja Nr 91/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2019 r. uchylająca Decyzję Nr 77/2019 Rektora UKSW z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

pozycja 420
rodzaj Decyzja Rektora
data publikacji 2019-10-25
rok 2019
kategoria Organizacja
podkategoria Zarządzanie uczelnią
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi powołanie dyrektor instytut uchylenie decyzji wydział prawa i admninistracji
załączniki